طبقه بندی آیسیک (ISIC)

در مطالعه مفاهیم اقتصادی، بررسی همزمان تمام عناصر همیشه ممکن نیست. بنابراین تمام فرآیندهای اقتصادی به طبقه‌بندی آماری نیاز دارند. هدف از (International Standard Industrial Classification=ISIC) طبقه‌بندی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی – تولیدی است به گونه‌ای که بتوان از آن برای گردآوری و نمایش آمار مرتبط بهره برد. 

به خاطر داشته باشید این طبقه بندی به طور عمده برای طبقه بندی داده های تولیدی به کار می رود و برای طبقه بندی داده های تجاری، از طبقه بندی HS  و  یا SITC استفاده می شود. مزایای سیستم آیسیک بیشتر در سطح کلان اقتصادی مورد توجه است، به طوری که با استفاده از این سیستم همه داده‌ها و آمار فعالیت‌های اقتصادی- تولیدی یک کشور به صورتی قابل درک و مقایسه در سطح بین‌المللی طبقه‌بندی و ارائه می‌شود. شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل متحد به توصیه کمیسیون آمار و با توجه به ضرورت مقایسه بین‌المللی آمارهای اقتصادی، متن اولیه طبقه‌بندی استاندارد بین‌المللی همه رشته فعالیت‌های اقتصادی را در سال ۱۹۴۸ پذیرفت و به کشورهای عضو سفارش کرد با پذیرفتن این نظام به عنوان یک استاندارد ملی و یا با تنظیم مجدد اطلاعات آماری خود مطابق با این سیستم، برای مقایسات بین‌المللی، از طبقه‌بندی ISIC استفاده کنند. این سیستم در سطوح ملی و بین‌المللی، در طبقه‌بندی اطلاعات بر حسب نوع فعالیت اقتصادی در زمینه‌های جمعیت، تولید، اشتغال، درآمد ملی و سایر آمارهای اقتصادی مورد استفاده وسیع قرار گرفته و بسیاری از کشورها برخی از سری‌های آماری خود را بر اساس ISIC تنظیم کرده‌اند.

سازمان ملل متحد (UN)، سازمان بین‌المللی کار (ILO)، سازمان خواربار و کشاورزی (FAO)، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (UNESCO) و سازمان های بین‌المللی متعدد دیگری از ISIC در انتشار و تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری خود استفاده می‌کنند. در ایران نیز طبقه بندی ISIC در اغلب سازمان های اقتصادی و صنعتی ایران نظیر مرکز آمار ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و غیره مورد استفاده است.

بر اساس تجربه ناشی از استفاده طولانی از آیسیک این استاندارد چند بار ویرایش شده و ویرایش آخر آن (ویرایش ۴) در سال ۲۰۰۸ انتشار یافته است. به این ترتیب ISIC به ابزاری پایه‌ای برای مطالعات اقتصادی، پرورش و بهبود داده‌های قابل‌مقایسه بین‌المللی و ملی تبدیل شده است.

سیستم آیسیک یک طبقه‌بندی بر مبنای نوع فعالیت اقتصادی است و نه کالاها و خدمات. فعالیتی که یک بنگاه اقتصادی انجام می‌دهد بر اساس نوع عملیات تولیدی که به آن می‌پردازد مشخص شده و بر همین مبنا این بنگاه با دیگر بنگاه‌ها گروه‌بندی می‌شود. در نوع عملیات، دستی یا مکانیزه بودن آن اهمیت ندارد. برای آشنایی بیشتر با ویرایش ۴ (ویرایش نهایی) آیسیک نسخه انگلیسی اینجا و نسخه فارسی اینجا را کلیک کنید. برای مطالعه طبقه بندی فعالیت اقتصادی ایران بر اساس آیسیک نیز اینجا را کلیک کنید.

در این سیستم ابتدا همه فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌های اصلی استاندارد تقسیم‌بندی می‌شوند، سپس تمامی فعالیت‌ها در قسمت، گروه و طبقه خود قرار می‌گیرند. معیارهای این طبقه بندی شامل بر موارد زیر است.

(۱) ویژگی کالاها و خدمات تولید شده،

(۲) کاربرد کالاها و خدمات و

(۳) درون دادها، فرایند و فناوری تولید

به عنوان مثال فعالیت “تولید محصولات نانوایی” به این صورت طبقه‌بندی می‌گردد:

   بخش (C) : تولیدات صنعتی (ساخت)

 – قسمت (۱۰) : تولید محصولات غذایی

 – گروه (۱۰۷) : تولید سایر محصولات های غذایی

 – طبقه (۱۰۷۱) : تولید محصولات نانوایی

در آیسیک تناظر یک به یک میان فعالیت‌های اقتصادی و کالاها وجود ندارد و این سیستم برای ارزیابی داده های کالا، طراحی نشده است. برای این هدف طبقه بندی CPC طراحی شده که در صنعت سنج به آن پرداخته شده است. بخش های طبقه بندی آیسیک به شرح جدول زیر است. دقت کنید که قسمت های دو رقمی لزوما به طور پیوسته از ۰۱ تا ۹۹ تعریف نشده اند.

عنوان بخشقسمت ها
بخش A : کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیریقسمت ۰۱ تا قسمت ۰۴
بخش B : استخراج معدنقسمت ۰۵ تا قسمت ۰۹
بخش C : تولیدات صنعتی (ساخت)قسمت ۱۰ تا قسمت ۳۳
بخش D : تامین برق، گاز، بخار و تهویه هواقسمت ۲۵
بخش E : آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت های تصفیهقسمت ۳۶ تا قسمت ۳۹
بخش F : ساختمانقسمت ۴۰ تا قسمت ۴۳
بخش G : عمده فروشی و خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلتقسمت ۴۵ تا قسمت ۴۷
بخش H : حمل و نقل و انبار داریقسمت ۴۹ تا قسمت ۵۳
بخش I : فعالیت های خدماتی مربوط به تامین جا و غذاقسمت ۵۵ تا قسمت ۵۶
بخش J : اطلاعات و ارتباطات قسمت ۵۸ تا قسمت ۶۳
بخش k : فعالیت های مالی و بیمهقسمت ۶۴ تا قسمت ۶۶
بخش L : فعالیت های املاک و مستغلاتقسمت ۶۸
بخش M : فعالیت های حرفه ای، علمی و فنیقسمت ۶۹ تا قسمت ۷۵
بخش N : فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانیقسمت ۷۷ تا قسمت ۸۲
بخش O : اداره امور عمومی و دفاعی و تامین اجتماعیقسمت ۸۴
بخش P : آموزشقسمت ۸۵
بخش Q : فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعیقسمت ۸۶ تا قسمت ۸۸
بخش R : هنر، سرگرمی و تفریحقسمت ۹۰ تا قسمت ۹۳
بخش S : سایر فعالیت های خدماتیقسمت ۹۴ تا قسمت ۹۶
بخش T : فعالیت خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت های تفکیک ناپذیر تولید کالا و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خود مصرفیقسمت ۹۷ تا قسمت ۹۸
بخش U : فعالیت های سازمان ها و هیئت های برون مرزیقسمت ۹۹

 

همان گونه که گفته شد آیسیک دربرگیرنده کلیه فعالیت های اقتصادی است و صنعت تنها زیرمجموعه ای از آن است. کدهای آیسیک در ویرایش ۴ از شماره ۰۱ شروع شده و به ۹۹ ختم می شود که فعالیت های صنعتی (ساخت) (Manufacturing) در برگیرنده کدهای ۱۰ تا ۳۳ است. در ویرایش ۳ نیز کدهای آیسیک از ۰۱ شروع شده و به ۹۹ ختم می شود و فعالیت های صنعتی در آن از کد ۱۵ شروع شده و به کد ۳۷ ختم می شود.

بخش تولیدات صنعتی (ساخت) در آیسیک در برگیرنده رشته فعالیت های مرتبط با تغییر شکل فیزیکی با شیمیایی مواد، ترکیبات یا اجزا به فرآورده های جدید است. ذکر این نکته ضروری است که این تعریف نمی تواند فراگیر و یکتا برای تعریف تولید باشد. مواد، ترکیبات یا اجزای تغییر شکل داده شده مواد خامی هستند که محصولات کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری یا استخراج معدن و همچنین فرآورده های سایر فعالیت های تولیدی می باشند. دگرگونی، نوسازی یا بازسازی اساسی کالاها معمولاَ تولید محسوب می شود. واحدهایی که به تولید اشتغال دارند اغلب کارگاه یا کارخانه توصیف می شوند و مشخصه آنها استفاده از ماشین های برقی و تجهیزات جابه جایی مواد است. البته واحدهایی که مواد یا ترکیبات را با دست یا در خانه به فرآورده های جدید تبدیل می کنند و آنهایی که به فروش فرآورده های ساخته شده در همان محل به مردم می پ پردازند، همچون نانوایی و خیاطی سفارشی دوز، نیز در این بخش گنجانده می شوند. واحدهای تولید ممکن است مواد را فرآوری کنند یا با واحدهای دیگر برای فرآوری مواد قرارداد ببندند. هر دو نوع از این واحدها در تولید گنجانده می شوند.

خصوصیات آیسیک را می توان در موارد زیر جستجو کرد.

(۱) سیستم بین المللی ISIC یک طبقه بندی برای کلیه رشته فعالیتهای اقتصادی و از جمله فعالیتهای صنعتی است.

(۲) کدهای ISIC فقط شامل صنایع تحت پوشش وزارت صنایع نبوده و لیکن صنایع تحت تحت پوشش وزارت صنایع بطور گسترده تری مورد توجه قرار گرفته است.

(۳) از جمله مشخصات ISIC این است که فقط جنس محصول تعیین کننده طبقه آن محصول نمی باشد. بلکه نوع کاربرد نیز برای خود تعیین کننده می باشد. بعنوان مثال محصولاتی از قبیل انواع مبلمان، وسایل ورزشی، اسباب بازی بدلیل کاربرد خاصی که دارند طبقه بندی می شوند. همچنین کالاهای وابسته به یک نوع محصول یا یک دستگاه و وسیله که بدون آن ارزش خاصی ندارند در همان طبقه ای که محصول اصلی قرار گرفته طبقه بندی می شود مانند لوازم یدکی دستگاهها و نیز اجزاء متشکله مصنوعات مختلف.

(۴) برای تهیه فهرست کالاها و خدمات، حتی الامکان از نام های صنعتی و متداول استفاده شده و از بکار بردن نامهای تجاری، بیگانه، محلی و غیره، بجز در مواردیکه بدون ذکر نام امکان شناسایی محصول یا خدمان مقدور نبوده، اجتناب گردیده است.

آخرین ویرایش آیسیک ویرایش ۴ (Rev.4) است که نسبت به ویرایش ۳ تغییراتی داشته است. البته به دلیل آن که همچنان اطلاعات مرکز ملی آمار ایران بر اساسی ویرایش ۳ (Rev. 3) منتشر می شود، مبنای آمار و اطلاعات در کشور عمدتا بر پایه ویرایش ۳ است. با این حال صنعت سنج از ویرایش ۴ برای طبقه بندی های خود استفاده می کند. در صورت مقایسه ویرایش ۴ با ویرایش ۳ آیسیک متوجه تغییراتی نظیر جدا سازی صنعت تولید مواد غذایی از تولید مواد آشامیدنی می شویم (در ویرایش ۳ این دو صنعت تحت عنوان صنعت مواد غذایی و آشامیدنی با کد ۱۵ قرار دارند). همچنین تولید محصولات پایه دارویی (کد ۲۱) از تولید محصولات شیمیایی منفک شده و به عنوان یک کد مجزا دسته بندی شده است. به همین ترتیب می توان تغییرات دیگری را نیز مشاهده نمود. جدول زیر کدهای دو رقمی آیسیک مربوط به فعالیت های صنعتی (Manufacturing) را در دو ویرایش ۳ و ۴ نشان می دهد. با مقایسه کدهای دو جدول به خوبی می توانید با تغییرات دو ویرایش آشنا شوید.

دقت کنید که در ویرایش ۴ بخش صنعت شامل کدهای ۱۰ تا ۳۳ و در ویرایش ۳ دربرگیرنده کدهای ۱۵ تا ۳۷ است. برای مثال در ویرایش ۴ فعالیت های صنعتی با کد دو رقمی ۱۰ (تولید مواد غذایی) آغاز شده و تا کد ۳۳ (تعمیر و نصب ماشین آلات) ادامه پیدا می کند. دقت کنید که بین دو ستون جدول زیر تناظر یک به یک وجود ندارد.

کدهای ۲ رقمی آیسیک (ویرایش ۴)کدهای ۲ رقمی آیسیک (ویرایش ۳)
۱۰- تولید محصولات غذایی۱۵- صنایع مواد غذایی و آشامیدنی
۱۱- تولید انواع آشامیدنی۱۶- تولید محصولات از توتون و تنباکو ـ سیگار
۱۲- تولید محصولات توتون و تنباکو۱۷- تولید منسوجات
۱۳- تولید منسوجات۱۸- تولید پوشاک ـ عمل‌آوردن و رنگ کردن پوست خزدار
۱۴- تولید پوشاک ۱۹- دباغی و عمل‌آوردن چرم و ساخت کیف و چمدان و زین و یراق و تولید کفش
۱۵- تولید چرم و فرآورده های وابسته۲۰- تولید چوب و محصولات چوبی و چوب پنبه ـ غیر از مبلمان ـ ساخت کالا از نی و مواد حصیری
۱۶- تولید چوب و فرآورده های چوبی و چوب پنبه به جز مبلمان ـ تولید کالاها از حصیر و مواد حصیربافی۲۱- تولید کاغذ و محصولات کاغذی
۱۷- تولید کاغذ و محصولات کاغذی۲۲- انتشار و چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده
۱۸- انتشار و تکثیر تکثیر رسانه‌های ضبط شده۲۳- تولید زغال کک ـ پالایشگاه‌های نفت و سوخت‌های هسته‌ای
۱۹- تولید زغال کُک و فرآورده های حاصل از پالایش نفت۲۴- تولید مواد و محصولات شیمیایی
۲۰- تولید مواد و محصولات شیمیایی۲۵- تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی
۲۱- تولید داروها و محصولات دارویی شیمیایی و گیاهی۲۶- تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی
۲۲- تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی۲۷- تولید فلزات اساسی
۲۳- تولید سایر محصولات کانی (معدنی) غیر فلزی۲۸- تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین‌آلات و تجهیزات
۲۴- تولید فلزات اساسی (پایه)۲۹- تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر
۲۵- تولید محصولات فلزی ساخته شده به جز ماشین آلات و تجهیزات۳۰- تولید ماشین‌آلات اداری و حسابگر و محاسباتی
۲۶- تولید محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری۳۱- تولید ماشین‌آلات مولد و انتقال برق و دستگاه‌های برقی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر
۲۷- تولید تجهیزات برقی۳۲- تولید رادیو و تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
۲۸- تولید ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر۳۳- تولید ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق و ساعت‌های مچی و انواع دیگر ساعت
۲۹- تولید وسایل نقلیه‌ی موتوری، تریلر و نیم تریلر۳۴- تولید وسایل نقلیه‌ی موتوری و تریلر و نیم تریلر
۳۰- تولید سایر وسایل حمل و نقل۳۵- تولید سایر وسایل حمل و نقل
۳۱- تولید مبلمان۳۶- تولید مبلمان و مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر
۳۲- تولید سایر مصنوعات۳۷- بازیافت
۳۳- تعمیر و نصب ماشین آلات و تجهیزات

بیشتر بدانید

منابع

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
 php shell indir hair transplant in turkey promosyon ajandacosmetic surgery turkey buttock augmentation turkey tempobetpaykasa buttock augmentation in turkey piramit takvimpromosyon usb bellek gastric sleeve turkeypromosyon pormopromosyon metal kalem promosyon usb bellek promosyon ürünleripiramit takvim