تحلیل واردات و صادرات صنعت غذایی و آشامیدنی

صنعت مواد غذایی و آشامیدنی از جمله صنایع پیشران کشور در خلق ارزش افزوده است و با توجه به مزیت های نسبی کشور، امکان رشد و توسعه هرچه بیشتر را دارد. در این بخش وضعیت صادرات و واردات  صنعت غذایی و آشامیدنی به صورت ماهانه و بر اساس ویرایش ۴ طبقه بندی ISIC (کدهای ۱۰ و ۱۱) ارائه می شود. برای آشنایی با طبقه بندی آیسیک اینجا را مطالعه کنید.

 

صادرات صنعت غذایی و آشامیدنی در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۲٫۸ میلیون تن انواع محصولات صنعت غذایی و آشامیدنی به ارزش بالغ بر ۳٫۹ میلیارد دلار صادر شده که در این میان “فرآوری و نگهداری میوه ها و سبزیجات” با سهم ۳۲ درصدی از نظر وزن و ۳۳ درصدی از نظر ارزش و با ارزآوری نزدیک به ۱٫۳ میلیارد دلاری بیشترین سهم را در سبد صادراتی ایران داشته است.

“تولید کاکائو، شکلات و نقل و شیرینی‌های شکری” با ارزش ۲٫۸۷ دلار در هر کیلوگرم با ارزش ترین محصول صادراتی و “تولید فرآورده‌های دانه‌ای آسیاب شده” با متوسط ۰٫۳۳ دلار در هر کیلوگرم کم ارزش ترین محصول صادراتی ایران بوده است.

جدول زیر اطلاعات سبد صادراتی صنعت غذایی و آشامیدنی در سال ۹۷ را نشان می دهد.

کد آیسیکشرحوزن(کیلوگرم)سهم وزنیارزش (میلیون ریال)ارزش دلاریسهم دلاریمتوسط ارزش دلاری هر کیلوگرم
۱۰۱۰فرآوری و نگهداری گوشت۷۵۱۲۱۷۲۳۰٫۰۲۷۴۳۰۷۰۴۱۷۲۴۳۱۳۰۴۰٫۰۱۸۰٫۹۶۴
۱۰۲۰فرآوری و نگهداری ماهی، سخت‌پوستان و نرم‌تنان۸۴۲۵۰۸۲۰۰٫۰۳۱۲۸۵۳۳۹۵۲۰۹۲۸۲۲۴۲۰٫۰۵۳۲٫۴۸۴
۱۰۳۰فرآوری و نگهداری میوه‌ها و سبزیجات۸۹۱۵۴۳۷۱۱۰٫۳۲۲۸۰۳۲۵۹۰۵۱۳۲۰۸۷۵۷۶۲۰٫۳۳۸۱٫۴۸۱
۱۰۴۰تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی۶۴۹۱۵۵۶۹۰٫۰۲۳۴۶۰۱۸۰۲۹۶۳۱۱۱۵۲۰٫۰۲۴۱٫۴۸۳
۱۰۵۰تولید فرآورده‌های لبنی۳۹۲۵۰۵۸۶۵۰٫۱۴۱۴۱۹۵۹۳۴۲۷۴۳۳۴۵۰۴۷۰٫۱۹۱٫۸۹۳
۱۰۶۱تولید فرآورده‌های دانه‌ای آسیاب شده۲۰۱۶۸۸۳۸۱۰٫۰۷۲۳۶۰۱۲۸۴۶۶۱۲۲۲۴۸۰٫۰۱۶۰٫۳۲۷
۱۰۶۲تولید نشاسته و فرآورده‌های نشاسته‌ای۱۷۳۶۲۲۴۰۰٫۰۰۶۶۷۸۳۷۷۱۲۱۹۵۵۴۹۰٫۰۰۳۰٫۷۰۲
۱۰۷۱تولید محصولات نانوایی۱۱۱۶۱۰۷۵۰۰٫۰۴۱۱۸۲۲۷۲۱۱۹۴۹۴۳۶۸۴۰٫۰۴۹۱٫۷۴۶
۱۰۷۲تولید قند و شکر۱۰۸۲۲۳۳۴۹۰٫۰۳۹۲۳۱۵۰۴۵۴۸۷۸۳۷۸۸۰٫۰۱۲۰٫۴۵
۱۰۷۳تولید کاکائو، شکلات و نقل و شیرینی‌های شکری۱۰۷۵۴۸۲۶۹۰٫۰۳۸۱۷۸۷۹۹۲۸۳۰۸۸۰۶۹۵۱۰٫۰۷۹۲٫۸۷۱
۱۰۷۴تولید ماکارونی، نودل، کوسکوس (بلغور آب پز) و فرآورده های نشاسته‌ای۸۶۱۲۴۲۴۴۰٫۰۳۱۳۹۶۶۲۸۶۶۶۶۱۴۲۱۱۰٫۰۱۷۰٫۷۷۳
۱۰۷۵تولید غذاهای آماده۷۱۳۳۹۰۳۷۰٫۰۲۵۱۰۷۲۵۰۴۳۱۷۳۳۳۷۹۶۵۰٫۰۴۴۲٫۴۲۹
۱۰۷۹تولید سایر محصولات غذایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر۴۲۰۶۹۳۰۴۱۰٫۱۵۲۳۲۹۰۴۶۲۶۵۳۱۶۲۹۰۶۳۰٫۱۳۶۱٫۲۶۳
۱۰۸۰تولید غذای آماده برای حیوانات۱۱۸۳۵۰۵۸۴۰٫۰۴۲۲۲۴۹۹۷۳۵۱۰۱۳۴۰۳۰٫۰۱۳۰٫۴۳۱
۱۱۰۳تولید مالت و مشروب از مالت۷۰۰۰۳۱۳۴۰۰۰٫۴۸۵
۱۱۰۴تولید نوشابه‌های غیر الکلی؛ تولید آبهای معدنی و سایر آبها در بطری۱۶۳۸۶۸۸۷۰٫۰۰۵۴۶۷۶۷۶۸۱۶۹۹۱۱۰٫۰۰۲۰٫۴۹۸
جمع کل۲۷۶۷۶۶۵۱۷۷۲۳۰۶۵۸۴۸۱۳۹۰۳۸۶۲۶۲۸۱٫۴۱

واردات صنعت غذایی و آشامیدنی در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ نزدیک به ۵٫۶ میلیون تن انواع محصولات صنعت غذایی و آشامیدنی به ارزش بالغ بر ۵٫۵ میلیارد دلار وارد کشور شد که در این میان “تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی” با سهم ۴۹ درصدی از نظر وزن و ۳۱ درصدی از نظر ارزش و با ارزبری نزدیک به ۱٫۷ میلیارد دلاری بیشترین سهم را در سبد وارداتی ایران داشته است.

“تولید فرآورده‌های لبنی” با ارزش ۶٫۳ دلار در هر کیلوگرم با ارزش ترین محصول وارداتی و “تولید قند و شکر” با متوسط ۰٫۳۶ دلار در هر کیلوگرم کم ارزش ترین محصول صادراتی ایران بوده است.

جدول زیر اطلاعات سبد وارداتی صنعت غذایی و آشامیدنی در سال ۹۷ را نشان می دهد.

کد آیسیکشرحوزن(کیلوگرم)سهم وزنیارزش (میلیون ریال)ارزش دلاریسهم دلاریمتوسط ارزش دلاری هر کیلوگرم
۱۰۱۰فرآوری و نگهداری گوشت۱۵۹۲۶۹۲۳۲۰٫۰۲۸۳۲۹۸۳۱۶۰۷۸۶۵۷۳۵۵۷۰٫۱۴۲۴٫۹۳۸
۱۰۲۰فرآوری و نگهداری ماهی، سخت‌پوستان و نرم‌تنان۲۳۳۰۲۳۴۲۰٫۰۰۴۲۰۱۶۷۵۶۴۷۶۷۲۲۹۲۰٫۰۰۸۲٫۰۴۵
۱۰۳۰فرآوری و نگهداری میوه‌ها و سبزیجات۵۵۸۹۲۰۹۶۴۰٫۰۹۹۲۱۰۱۸۶۰۵۵۰۲۳۴۶۴۴۳۰٫۰۹۱۰٫۸۹۸
۱۰۴۰تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی۲۷۶۳۵۷۲۹۷۵۰٫۴۹۱۷۱۰۰۱۶۸۶۱۶۹۴۴۶۹۶۱۱۰٫۳۰۷۰٫۶۱۳
۱۰۵۰تولید فرآورده‌های لبنی۴۱۴۲۳۰۶۹۰٫۰۰۷۱۰۶۸۱۹۷۵۲۶۰۸۹۵۶۰۰۰٫۰۴۷۶٫۲۹۸
۱۰۶۱تولید فرآورده‌های دانه‌ای آسیاب شده۱۶۱۵۸۰۸۷۶۹۰٫۲۸۷۷۰۱۱۹۵۹۴۱۶۳۰۹۸۵۲۹۱۰٫۲۹۵۱٫۰۰۹
۱۰۶۲تولید نشاسته و فرآورده‌های نشاسته‌ای۳۹۲۸۷۸۶۷۰٫۰۰۶۲۲۰۹۸۱۷۵۲۵۳۸۰۰۵۰٫۰۰۹۱٫۳۳۷
۱۰۷۱تولید محصولات نانوایی۳۷۲۰۰۰۰۳۴۱۲۸۸۳۲۹۵۷۰۲٫۲۳۹
۱۰۷۲تولید قند و شکر۲۸۳۰۷۷۸۶۹۰٫۰۵۴۱۴۵۵۶۵۱۰۳۰۴۶۲۹۲۰٫۰۱۸۰٫۳۶۴
۱۰۷۳تولید کاکائو، شکلات و نقل و شیرینی‌های شکری۲۷۴۲۸۶۱۳۰٫۰۰۴۲۹۵۱۵۳۶۷۰۶۰۶۳۲۸۰٫۰۱۲۲٫۵۷۴
۱۰۷۴تولید ماکارونی، نودل، کوسکوس (بلغور آب پز) و فرآورده های نشاسته‌ای۱۶۱۹۹۸۰۶۵۲۱۱۵۴۶۴۱۰۰٫۹۵۴
۱۰۷۵تولید غذاهای آماده۱۷۳۴۸۴۰۱۲۹۵۴۳۱۴۴۵۲۰۱٫۸۱۲
۱۰۷۹تولید سایر محصولات غذایی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر۸۴۳۱۴۶۹۹۰٫۰۱۴۱۲۸۱۵۲۲۵۳۰۷۸۹۰۳۷۹۰٫۰۵۵۳٫۶۵۱
۱۰۸۰تولید غذای آماده برای حیوانات۲۲۴۹۶۸۰۰۰٫۰۰۴۲۱۲۸۴۱۹۵۰۹۲۸۳۷۷۰٫۰۰۹۲٫۲۶۳
۱۱۰۳تولید مالت و مشروب از مالت۳۶۲۴۸۱۵۰۹۳۲۸۵۲۲۲۲۵۷۳۰۰٫۶۱۳
۱۱۰۴تولید نوشابه‌های غیر الکلی؛ تولید آبهای معدنی و سایر آبها در بطری۵۶۷۴۹۲۰۱۶۲۳۷۳۹۱۰۶۴۰۰٫۶۸۹
جمع کل۵۶۲۳۸۰۲۹۸۸۱۵۵۱۱۸۶۷۸۶۲۰٫۹۸
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
 essek pornosu alsancak escort buca escort gaziemir escort izmir escort alsancak escort buca escort cesme escort gaziemir escort buca escort bornova escort alsancak escort bornova escort bornova escort cesme escort buca escort gaziemir escort alsancak escort gaziemir escort bornova escort karsiyaka escort alsancak escort mavisehir escort izmir escort buca escort alsancak escort escort izmir izmir escortlar izmir escortlari izmir escort bayan izmir escort bayanlar izmir bayan escort izmir bayan eskort porno izle izmir escort alsancak escort bornova escort konak escort balçova escort izmir escort bayan escort izmir karşıyaka escort alsancak escort buca escort buca escort alsancak escort bornova escort izmir escort izmir escort bayan escort izmir izmir eskort buca escort gaziemir escort bornova escort alsancak escort çiğli escort çeşme escort karşıyaka escort alsancak escort izmir escort izmir escort bayan escort izmir izmir eskort buca escort gaziemir escort bornova escort alsancak escort çiğli escort çeşme escort karşıyaka escort alsancak escort izmir rus escort izmir vip escort izmir escort izmir escort bayan escort izmir izmir eskort buca escort gaziemir escort bornova escort alsancak escort üçyol escort izmir escort izmir escort bayan escort izmir izmir eskort buca escort izmir escort izmir escort bayan escort izmir izmir eskort buca escort gaziemir escort bornova escort alsancak escort çiğli escort çeşme escort karşıyaka escort balçova escort izmir escort izmir escorts çeşme escort üçyol eskort izmir rus escort izmir anal escort izmir sınırsız escort izmir grup escort Lara escort Lara escort Lara escort Konyaaltı escort Konyaaltı escort Konyaaltı escort Kundu escort Kundu escort Kundu escort Side escort Side escort Side escort Manavgat escort Manavgat escort Manavgat escort Belek escort Belek escort Kemer escort Kemer escort Antalya eskort Antalya eskort Antalya eskort Antalya escort Antalya escort Antalya escort Antalya escort bayan Antalya escort bayan escort antalya escort antalya izmir escort izmir escort bayan izmir escort bayanlar izmir escort kiz izmir escort kizlar izmir escort partner izmir escort partnerler escortizmir izmir eskort izmir escort eskort izmir bayan escort izmir bayan partner izmir escort bayan izmir escort bayanlar izmir alsancak escort buca escort gaziemir escort bornova escort escort bornova buca escort escort buca escort bayan izmir escort kız php shell indir plastic surgery turkeypromosyon ajandadhi hair transplant turkeyliposuction surgerypaykasaısparta escortpaykasatempobetdhi hair transplant turkeypiramit takvimعملية تكبير القضيب في تركياpaykasacosmetic surgeryhair transplant in turkeydiyarbakır escortfue hair transplantstomach botox operation in turkeypaykasapaykasatempobethttps://easyesthetic.co.uk/piramit takvimpaykasapaykwik bozumastropaytempobetastropay satın al